Jordforhold

Velafgrænset plet af skive-kamille midt i en kornmark. Hvad fortæller det?

Om jordforhold og bioindikatorplanter

Jordforhold kan inddeles i forskellige kategorier. En afgørende kategori er jordtypen (se mere her). Jordtypen har en afgørende betydning for jordstykkets dyrkningspotential.
Andre forhold er ligeså afgørende for bedre at kunne indkredse dyrkningspotentialet og hermed forbedre og vedligeholde dets jordfrugtbarhed.
Det kunne være:
– pH-værdien: syre/alkalisk
– Indholdet af organisk materiale
– Ilt-indhold
– Vand-indhold
– Kompakthed
m.fl.
Stedets vild voksende flora (ukrudtet) er oplysninger her og nu om disse jordforhold. De skal bare aflæses som bioindikatorplanter.

(Læs om jordanalysemetoden med de bioindikatorplanter her.)