Erosion – bioindikatorplanter (liste)

Liste over spontane vildtvoksende planter som indikerer erosion.
Listen er inspireret af Gérard Ducerf’s arbejdshæfte. Dataen stammer fra Frankrig, derfor, pga. klimaforskellen, må følgende liste ses som en inspiration til egne observationer.

For de af jer som har adgang til arbejdshæftet, vil i se, at flere af de her nævnte planter optræder som planter der indikerer “svag aerobe” og/eller “dominerende anaerobe” biologisk aktivitet.
Det hænger meget fint sammen med at en begyndende erosion ofte er tegn på en jord med ringe struktur og svagt mikroliv.

(Husk at en enkel plante ikke er repræsentativt. Der skal flere planter til, samt deres indbyrdes dækningsgrad, før der kan stiles en diagnose. se her
Du kan evt. indføre planterne i app’en)

Alm. stedmoderblomst (Viola tricolor s.v.)
Følfod (Tussilago farfara)
Alm. spergel (Spergula arvensis)
Rødknæ (Rumex acetosella)
Vejpileurt (Polygonum aviculare)
Enårig rapgræs (Poa annua)
Lugtløs kamille (Matricaria perforata)
Alm. torskemund (Linaria vulgaris)
Rød tvetand (lamium purpureum)
Krybende hestegræs (Holcus mollis)
Skærmvortemælk (Euphorbia helioscopa)
Hejreneb (Erodium cicutarium)
Slangehoved (Echium vulgare)
Sandskæg (Cornyphorus canescens)
Opret hønsetarm (Cerastium glomeratum)
Bynkeambrosie (Ambrosia artemisifolia)