Jordfrugtbarhed

Jordfrugtbarhed

De planter vi kalder for ukrudt er naturens måde at vedligeholde og øge jordfrugtbarheden.
Jeg fandt følgende definition i et ældre nummer af tidsskriftet “Bio-information”:
“…I daglig tale vil man kalde en jord frugtbar, hvis der kan høstes store afgrøder på den, men for Rusch er frugtbarhed mere end det. Frugtbarhed er et almen biologisk fænomen – evnen til ikke alene at formere sig, men også at få et sundt og levedygtigt afkom. Derfor kan man ikke måle en jords frugtbarhed alene på hektarudbyttet. Den sande frugtbarhed viser sig først ved, at de planter, dyr og mennesker, der lever af jorden, udvikler sig fuldt ud, bliver sunde og frugtbare…”
Artiklen har overskrift “Om jordens frugtbarhed” og er skrevet af Troels V. Østergaard og er en anmeldelse af bogen : Bodenfruchtbarheit – Eine Studie biologischen Denkens af Hans Peter Rusch (1968, 2. udg. 1974, Haug Verlag).
(Læst i Bio-information Okt 75 . Nr.2. 3.årgang)

Jordens potential

Det interessante ved denne definition er tidsperspektivet i begrebet frugtbarhed. Det er de mange år frem i tiden og ikke et enkelt år som er det afgørende når der tales om jordfrugtbarhed.
En vurdering af ens jords frugtbarhed kræver et præcist kendskab til dens dyrkningspotential: dens sammensætning (ler, sand, m.m.), geografisk placering, nedbørsmængde, m.fl.
Overskrides denne jords potential gang på gang vil det formindske dens frugtbarhed og til sidst gør den gold.

Afgørende forhold

Langt de fleste afgrøder vi gerne vil dyrke, stiller bestemte krav til det voksemedium de skal trives i.
Vi ved i dag at det mikro- og makroliv som trives i det øverste jordlag er alt afgørende for omsætningsprocessen i jorden og hermed for tilførslen af næring og vand til planterne.
For at dette leben kan holdes i gang er en af de vigtigste betingelser at der er ilt tilstede i de øverste 5-20 cm.

C/N forhold

Et andet afgørende forhold er C/N forholdet. Uden at gå alt for meget i detaljer, er det stabile C/N forhold i jord 12/1. Dvs. 12 gange mere C (kulstof) end N (kvælstof).
Noget andet afgørende er C/N forholdet på det organisk materiale vi tilføre jorden. Der er det optimale 20-30/1.
Jo længere forholdet kommer under 20/1 jo større ubalance med overvægt af N vil der være, med de følger det kan få: nedbrydning af humus, tiltrækning af skadedyr, m.m.
Bliver forholdet over 30/1, peger ubalancen, overvægt af C, på en jord som flytter sig henimod en skovbund. Mange af vores afgrøder bryder sig ikke om det. Der vil mikrolivet blive domineret af svampe, og omsætningen af næringsstoffer vil ske langsommere.

Jordfrugtbarhed og parametrene (bioindikatorplanter)

De parametre som optræder i registreringsarken (registrering af bioindikatorplanterne) er alle parametre som kan hjælpe os i at blive klogere på den jordfrugtbarhed som er her og nu.
Kvaliteten i analysen af registreringen ligger i evnen til at danne sig et overblik over det pågældende jord. Et overblik som sammenkæder dens historie (afgrøder, behandling, vejrforholdet, m.m.) og den flora som er her og nu, og allerbedst sammen med den flora som var der for 6 måneder siden og vil komme om 6 måneder.

Relevante indlæg klik her