Ukrudt, et udtryk for en komplementaritet

Den økologiske succession og dyrkningsjorden

Skulle vi lade naturen passe sig selv i Danmark, vil det meste af landet, i løbet af 50 til 100 år, blive dækket med skov.
Dette fænomen, den økologiske succession, er naturens vej til et stabilt og energibesparende tilstand.
Langt de fleste afgrøder vi dyrker på vores jord, ligger forrest i den økologiske succession.
Det er samme sted som de ukrudtsplanter vi har så meget besvær med.
(se mere om den økologiske succession her)

Vores afgrøder og “det naturlige”

Holder vi fast i fænomenet “økologisk succession”, er det, at dyrke afgrøder, en kunstig handling.
Naturen, om vi vil det eller ej, reagerer på det, og prøver at rette op på situationen ved at favorisere spiringen af bestemte planter frem for nogle andre.
At dette sker, skyldes det at de spontane vildtvoksende planter, dem vi kalder for ukrudt, kun kan spire, hvis bestemte forhold er tilstede.
( se mere om fænomenet ophævelse af frødvalen her)

Komplementariteten

Min påstand:
“Jo tættere vores jord og dens plantedække (afgrøder + ukrudt) befinder sig på det “rigtige” stadium i den økologiske succession (det vil sige et stadium, som er både optimalt for vores kulturplanter og for naturen – dette kunne lede tanken ved vigtigheden af en større biodiversitet), jo mere harmløse ukrudtsplanter vil vi have besvær med.”
Derfor ser jeg det som vigtigt at aflæse ukrudtsplanter som et tegn/signal/advarsel om en evt. uoverensstemmelse mellem vores og naturens forventninger til jorden.

Oftest et strukturproblem

Udviklingen i den økologiske succession sigter efter en stabil jordstruktur som kan “bære” fremkomsten af skovtræer.
Gentagende forstyrrelser ved jordbearbejdning, såning, høst, m.m, forhindrer livet i jorden (mikrolivet, regnorme, m.fl.) i at udføre det nødvendige jordstrukturopbyggende arbejde.
Dette forstærkes ofte ved tilførslen af diverse tilsætningsstoffer (kalk, gødning, pesticider, m.fl.), som kan have, som bivirkning, en strukturnedbrydende effekt og dette aflæses ved at planter såsom kvikgræs, snerle, tidsler dukker op.

Den specifikke sammensætning af ukrudt, et unikt svar

Når vi tænker på de mange vilde planter som omgiver os, er det ikke svært at erkende at naturlige processer er komplekse processer.
Derfor, for at kunne aflæse forekomster af ukrudt så præcist som muligt, er det vigtigt ikke at begrænse deres registrering til en enkel eller to af de meste dominerende. Mangfoldigheden giver et mere præcist billede.
(du kan læse om metoden her)

Den svære og den nemme

Gérard Ducerf har arbejdet med bioindikatorplanter i over 30 år.
Han har udviklet et værktøj som gør det nemmere at overskue den før omtalte kompleksitet. Værktøjet arbejder med 18 parametre som betinger ophævelse af frødvalen; Parametre som er tæt forbundet til den biologiske proces i jorden.
(se listen over parametrene her)
(læs mere om Gérard Ducerf og hans arbejde her)
Sidste år udviklede virksomheden “Ver de terre production” en app i samarbejde med Gérard Ducerf, som gør viden om relationen mellem jordforholdene og bioindikatorplanter mere praktisk tilgængelige.
(du kan læse mere om app’en her)