Foredrag, workshop, oplæg, fyraftensmøde, kursus ?

De forsøg, jeg udfører i haven og forsøgsmarken, forsyner mig med ny viden, en viden som jeg gerne formidler videre.
Formidlingsemnerne kunne være: jordforbedring, jordfrugtbarhed, jord og klima, bioindikatorplanter…
Formen er foredrag, workshop, oplæg, fyraftensmøde, kursus og artikler.

Priser.

Er du interesseret i et af disse emner eller i et af de andre emner jeg præsenterer på “Mit havelaboratorium”, kontakt mig via mail eller mobil og vi aftaler nærmere

Eksempler på formidling.


Jord og mikroliv – Fermenteret Skovbryn (fremstilling)
Undervisning: Vestjyllands højskole Maj 2024
Jord, bio-indikatorplanter og lav-praktiske tester
Undervisning: Krogerup højskole Maj 2024
Bio-indikatorplanter og lav-praktiske tester. Om at lære sin jord bedre at kende
Undervisning: Den regenerative Jordbrugsskole April 2024
Fra spontane vildvoksende planter
til bio-indikatorplanter
Frøsamlernes Årsmøde 2024
Jord, kompost og bio-indikatorplanter
Holuf-Pile Bibliotek Marts 2024
Kompost og jordfrugtbarhed
Haveselskabet afd. Nyborg Jan. 2024
Fermenteret skovbryn (læs mere)
Praktisk Økologi Festival 2023
Ukrudt, afgrøder og jordfrugtbarhed
Praktisk Økologi Festival 2023
For/efter afgrøder, fladekompostering, planteekstrakter, m.m. Om Jordforbedring
Den regenerative Jordbrugsskole August 2023
Bioindikatorplanter – Oplæg og workshop
Sommerkursus “Når naturen kalder” Krogerup højskole juli 2023
Bio-indikatorplanter og lav-praktiske tester. Om at lære sin jord bedre at kende
Den regenerative Jordbrugsskole April 2023
Af jord er du kommet…” En lille fortælling om jord, denne tynde skorpe som forsyner os med alt det vi behøver.
Praktisk Økologi Festival 2022
“Om at sanse jord…”. 10 lav-praktiske tester om at lære sin jord bedre at kende
Praktisk økologi festival 2022
Om Jord og Bioindikatorplanter
Medicinhaverne, Langeland
“Af jord er du kommet…” En lille fortælling om jord, denne tynde skorpe som forsyner os med alt det vi behøver.
Den sydslesviske højskole Juli 2022
Bioindikatorplanter – Oplæg og workshop
Sommerkursus “Magiske planter” Krogerup højskole juli 2022
Kompost og bioindikatorplanter – 2 foredrag
Copenhagen Garden 2022
“Værdi af den gode jord” – Garden Talk
Copenhagen Garden 2022
“Sans jorden” 10 lav-praktiske tester for at lære sin jord bedre at kende
Den regenerative Jordbrugsskole April 2022
Bioindikatorplanter og jordbund. Oplæg og workshop
Kalø økologiske landbrugsskole April 2022
Workshop om bio-indikatorplanter  og SoilDiag app’en
Landsforening Praktisk Økologi Festival i Odense oktober 2021
Workshop om bio-indikatorplanter  og SoilDiag app’en
Netværk Regenerativt Jordbrug september 2021
Om jordforbedring og bio-indikatorplanter
Lang kursus “Jorden kalder” Krogerup højskole september 2021
Om jordforbedring, kompost, planteekstrakter og bio-indikatorplanter
“Den bæredygtige have” Jyderup højskole juli 2021
Bioindikatorplanter –
Oplæg og workshop
Sommerkursus “Magiske planter” Krogerup højskole juli 2021
Bioindikatorplanter
– Oplæg og workshop
Kalø økologiske landbrugsskole April 2021
Workshop om kompost: hvorfor, hvordan?
Risskov haveforening 12. juni 2020
Om jordforbedring, kompost, planteekstrakter og bio-indikatorplanter
“Den bæredygtige have” Jyderup højskole (juli 2020)
Workshop om bio-indikatorplanter – et jordanalyseværktøj: Baggrund og anvendelse.

Netværk Regenerativt Jordbrug (29 februar 2020)
“Det er ikke din nabos skyld, at der vokser tidsler i din have”. Foredrag om bio-indikatorplanter – et jordanalyseværktøj: Baggrund og anvendelse.
Landsforening Praktisk Økologi Festival i Karise 2019
Om jordforbedring, kompost, planteekstrakter og bio-indikatorplanter
“Den bæredygtige have” Jyderup højskole (juli 2019)
Om planteekstrakter, fremstilling og anvendelse
Undervisningsforløb “Det lille jordbrug” Jyderup højskole (forår/sommer 2019)
Workshop om kompost: hvorfor, hvordan?
Risskov haveforening 12. juni 2019
“Drop giften i haven” Forebyg frem for at helbrede
Et workshop om fremstilling og brug af planteekstrakter.
Risskov Bibliotek 4. juni 2019 (se anmeldelsen her)
7 fyraftensmøder: Årets gang i haven
Egense Forsamlingshus (forår/sommer/efterår 2019)
Planteterapi for planter, en introduktion
Mere liv i haven festival 2018 (oktober 2018)
Om Jordforbedring og kompost
Sommerkursus Jyderup Højskole (Juli 2018)
Fermenterede brændenældevand, workshop
Svendborg (12. juni 2018)
Varmkompost , et mini kursus
Svendborg (25. april 2018)
“En din havejord god nok?”, et fyraftensmøde
Egense Forsamlingshus (April 2018)
Fermenterede planteekstrakter. En introduktion.
Mere liv i haven festival 2017 (oktober 2017)
Varmkompost, et mini kursus
Mere liv i haven netværk Sydfyn (13. juni 2017)
Dyrk din egne grønsager
Kursus. FOF Svendborg (Forår 2017)
Min økologiske have
Industriens foredragsforening (11-04-2017)
Min økologiske køkkenhave, Om kompost og kompostfremstilling
Temadag for repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer fra kolonihaverne i Sydøstfyns kreds (25-02-2017)
Efterår/vinter klargøring af haven
Aftenmøde. FOF Svendborg (Efterår 2016)
Dyrk din egne grønsager
Kursus. FOF Svendborg (Forår 2016)