Parametre (kort beskrivelse)

Til forskel fra en jordprøveanalyse er ukrudtsplanterne meget præcise som bioindikatorplanter. Deres tilstedeværelse er en indikation om det specifikke miljø som er afgørende for ophævelsen af frødvalen. Udfordringen ligger i, om jeg formår at aflæse det.
Gerard Ducerf er, i sin metode nået kommet frem til ikke mindre end 16 parametre, som kan definere den enkelte plantearts krav til ophævelse af frødvalen.
Disse parametre stammer fra afgørende forhold som geologien, klimaet, hydrologien, jordens struktur, bakterielivet i jorden (aerobe og anaerobe), menneskelig aktivitet (før og nu) og den omgivende vegetation. Det er parametre som udvaskning og andelen af ilt, vand og organisk materiale.

De 16 parametre er alle oversat til dansk og kan downloades som pdf her. og her (sidste udgave)
For at vide mere om metoden klik her

For at læse mere generelt om bioindikatorplanter klik her