Erosion i dyrkningsjord

Erosion i dyrkningsjord adskiller sig fra andet erosion ved at det er den gode muld, de langsomme komponenter af den frugtbare jord, såsom leret, som forsvinder. Vind, regn og menneskelige praksis er de 3 hovedårsager.
(Vandets mælkehvid farve du kan se på billedet, skyldes udvaskning af ler, en vigtig komponent i den frugtbare jord)

Bioindikatorplanter som tegn på erosion, klik her

Hvor stor er problemet?

Det kan være vanskeligt at registrere og hermed mærke konsekvenserne af erosionen.
Oftest sker det ganske langsomt, umærkeligt og måske eroderes der kun 0,1 – 1 mm hvert år.
Denne langsomhed gør det nemmere at undervurdere processen, ikke mindst fordi vi ikke længere er trænede til at tænke i generationer.
På hundreder år kan det dog blive til 1 – 10 cm, svarende til 10 – 100 m3 i en have på 10×10 m2 eller til 15 – 150 tons jord. Et kolossal tal.

Tidsperspektivet

Det kan være svært, for ikke at sige umuligt, at angive et antal år for hvor lang tid det tager for mikroorganismer, nedbør og blæst, at omdanne 1 mm sten (råjord) til plante-tilgængelige mineraler.
Et optimistisk tal er 20 år per mm. I EU har man regnet ud, at erosions raten er større end jord-nydannelse. Det betyder et betydeligt “øjeblikkelig” økonomisk tab for landene, og endnu vigtigere, et forringet arv (mængden af frugtbar jord) til de kommende generationer.
I EU (dette omfatter alle typer jord), er den gennemsnitlige mængde jorderosion via vandet 1,6 % større end dens nydannelse, og 12,7% af overfladerne er truet af erosion, dette medfører et landbrugs tab vurderet til 1,25 milliard € per år”
(Kilde: Marc André Sélosse, professor, “L’origine du monde” 2021. Min oversættelse)

Hvordan sker det?

68% af den samlede erosion på kloden sker på dyrkningsjord, i skovområder er den kun på 1%.
Et fælles kendetegn for den dyrkede jord er at den står ubeskyttet i kortere eller længere tid. Dvs. at den står uden plantedæk til at beskytte den mod blæst og regn.
Industrialiseringen af landbruget har hellere ikke gjorde erosionen mindre. Markerne er blevet større, læhegnene er fældet, plovene går dybere og maskinerne er tungere.

Lidt mere om erosion…

Der er et stigende fokus på erosionens udfordring, i takt med at klimaet ændrer sig og at vi bliver flere mennesker på jord.
Nederst på siden finder du et par links som viser fænomenet erosion i et globalt og et dansk perspektiv.
Ser man på den globale aspekt, viser det sig at Europa klare sig “fint”. Det er ikke tilfældigt. Vi befinder os i et tempereret klima, hvor de relative lave temperaturer betyder en langsommere omsætning af det organiske materiale og hermed en langsommere nedbrydning af jordstrukturen.
Vi har også “råd” til at gøre noget ved sagen, tænke langsigtet og påtage os ansvaret om at aflevere så meget frugtbar jord som muligt til de kommende generationer.
Her i landet, har den øgede liberalisering af landbrugsloven dog vækket en bekymring, for der købes mere og mere af den danske jord.
Hvem køber for hvem (kapitalfonde) og til hvilke formål er ret så uklar?
(læs mere om det her: https://gylle.dk/liberalisering-har-aabnet-ladeportene-udenlandske-investorer-opkoeber-dansk-landbrugsjord/)

Erosion i Danmark

https://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/jorderosion-oedelaegger-jorden-og-miljoeet
https://www.jaaktuelt.dk/momentum/2019/nr-4/conservation-agriculture-betydning-for-afgroeder-og-miljoe/

Erosion globalt

Status of the World’s Soil Resources
Rapport fra FN: https://www.fao.org/3/i5126e/I5126E.pdf

Milliennium Ecosystem Assessment:
What are the main findings of the Millenium Ecosystem Assessment?

  1. Over the past 50 years, humans have changed ecosystems more rapidly and extensively than in any comparable period of time in human history, largely to meet rapidly growing demands for food, fresh water, timber, fiber and fuel. This has resulted in a substantial and largely irreversible loss in the diversity of life on Earth.
  2. ……
    læs mere her. https://www.millenniumassessment.org/en/About.html#1