Bioindikatorplanter.dk

” En plante vokser ikke ved et tilfælde ; møder du den i din have, er det fordi den har en rolle at udføre på dette sted, på dette tidspunkt .” (Gérard Ducerf)

Velkommen

Formål med denne side er at udvikle, forandre vores syn på de spontane vildt-voksende planter vi møder i vores haver, på dyrkede arealer eller på en tur ud i naturen. Langt de fleste af disse planter, dem vi kalder ukrudt (u-krudt), har vi givet den uheldige ære at stå i vejen. De skal væk.
Det kan der være flere årsager til: Den æstetiske årsag (de forstyrrer den æstetiske orden vi gerne vil oprette), vores frygt for at de snylter på den næring, som vi helst ser gå til vores afgrøder, eller ganske enkelt, af gammel vane.
Trods ihærdige forsøg, med ofte tragiske følger for vores omgivelser, er det ikke lykkedes os at få kontrol over dem. Måske er det tid at anlægge et nyt syn på u-krudtet?
Ambitionen med denne side er at undersøge, udvikle hvordan der kan oprettes og styrkes et konstruktivt samarbejde mellem ukrudt og afgrøder ?
Det er et stort og ambitiøst styk arbejde. Jeres hjælp vil være velkommen.

De 3 hovedarbejdsområder

Jordanalysemetoden UkrudtssamarbejdeJordfrugtbarhed.

De 3 områder er tætte relateret. De beriger hinanden efterhånden som ny viden og erfaringer dukker op.
Jordanalysemetoden leverer os en præcis viden om den jord planterne vokser i det pågældende sted.
Ukrudtssamarbejdet øger vores forståelse for den rolle de forskellige planter spiller i dyrkningsprocessen.
Jordfrugtbarheden er viden om hvordan vi kan opbygge en vedvarende indsats.

Iagttagelser og refleksioner

Jeg påberåber mig ingen “videnskabelighed” i de analyser eller metoder jeg bruger her.
Den viden jeg anvender er sammensat af mange kyndige menneskers viden og deres mange års erfaringer, af dokumenteret videnskabelig viden, dette sammen med mine egne iagttagelser, erfaringer og refleksioner.
Jeg håber dog at den viden, som denne side repræsenterer, kan danne et udgangspunkt for en udveksling og en udvikling af viden, erfaringer og iagttagelser.

Med venlig hilsen
Hervé Lognonné