Bioindikatorparameter: Luft +/-

Gérard Ducerf opererer med 16 parametre til at definere de forhold som ophæver frødvalen på de spontane vilde voksende planter.
(Du kan læse en kort beskrivelse af de 16 parametre her.)

Mangel på luft i det øverste jordlag

LUFT parameteren anmærkes med enten minus eller plus. Det er dog langt de fleste planter som får et minus, dvs. manglende luft i det øverste jordlag (se mere om arbejdshæftet her). Inden vi ser på de konsekvenser det kan få, vil vi se på de forskellige årsager som fører til luftmangel.
Det er ikke tilfældigt jeg har valgt LUFT som den første parameter jeg vil uddybe. Den er hyppigt forekommende og ofte årsagen til en forringede jordfrugtbarhed.

Mangel på LUFT – årsager

Når jeg skriver LUFT, dækker den over 2 sider af samme sag, nemlig luft og ilt: Jordens levende organismer har brug for ilt, og tilstedeværelse af luft i det øverste lag er nødvendig for at sikre vandtransporten op og ned. En ideel jord “indeholder” 50 % hulrum.
Der er 2 årsager til at luften presses ud af jorden: vand og tryk.
Vand i jorden, som ikke drænes væk, presser luften ud og forhindrer ilttilførsel til livet i jorden. Foregår det i korte perioder, får det ikke alvorlige konsekvenser, men sker det over en længere og i gentagende perioder vil det betyde nye kår både for planterne og for livet i jorden og det vil kunne aflæses i en ny bioindikator flora.
Tryk betyder at strukturen i jorden forandrer sig. Luften presses ud af den. En kendt årsag er traktose, men selv et svagt tryk, såsom et menneskes vægt, under bearbejdningen af våd jord, vil have samme virkning. En anden årsag er en strukturændring ved overdreven kvælstoftilskud i længere tid: jordens humus nedbrydes, strukturen svækkes og jorden får en større tilbøjelighed til at “klappe” sammen. Et sidst årsag (der findes måske flere) er en forkert Calcium : Magnesium ratio. Den har betydning for jordens evne til at “hænge” sammen: For meget Ca, og den bliver for løst, for meget Mg og den bliver for kompakt (Er der en mistanke om den som årsag, vil jeg anbefale at foretage en Albrecht-jordanalyse).

Mangel på LUFT – konsekvenser

Inden konsekvenserne kan defineres og føre til en fremtidig strategi, skal der indhentes informationer om forholdene. Dette gøres ved:
– at se på jorden og på planternes umiddelbar trivsel,
– at indsamle viden om jordstykkets historie, dets placering og geologi
– at foretage sig en spadediagnose,
– at lave en registrering af bioindikatorplanterne.
De konkrete konsekvenser er som regel resultat af en kædereaktion.
Mangel på luft i det øverste jordlag betyder et nedsat aerobe bakterieliv.
Nedsat aerobe bakterieliv betyder forringede omsætning af det organiske materiale, som omdannes til arkaiske kulstof (fossilering) eller til nitrit i takt med at det anaerobe bakterieliv styrkes (forrådnelsesbakterier). Det kan også føre til fosforblokering, m.fl.
Hvilke konsekvenser og hvor omfattende de bliver, aflæses i det udfyldte registreringsskema. Planternes diversitet og deres hyppighed vil afsløre de forskellige parametres indbyrdes relationer og danne et billede af kædereaktionen.
Den fremtidige strategi tilrettelægges på baggrund af den samlende viden (aflæsning af skemaet, spadediagnosen, osv.).