Rådgivning

Som nævnt andre steder på denne hjemmeside, er det ikke en tilfældighed at diverse ukrudtsplanter vokser udvalgte steder. Er man i stand til at aflæse dette fænomen, er der meget viden at hente om ens jords tilstand og om den praksis den udsættes for. Rådgivningen tager sit udgangspunkt i denne flora, “ukrudtet”.

Analyse af jordstykkets tilstand

Det jordanalyseværktøj jeg bruger, er en aflæsning af de tilstedeværende ukrudtsplanter kombineret med den udleverede viden om jordstykkets historik (jordtype, bearbejdning, afgrøde, tilsætning) og de seneste vejrforhold.

Fremtidig strategi

Den fremtidige strategi lægges i et nært samarbejde med kunden. Der tages hensyn til de fysiske, mekaniske og økonomiske nuværende forhold og de fremtidige forventninger.

Pris

Det er svært at præsentere en bestem pris. Ydelserne kan være så forskellige. Det nemmeste er at kontakte mig per mail eller mobil.
Med venlig hilsen
Hervé