Ukrudt(s)samarbejde

Denne besynderlige måde at stave ukrudt(s)samarbejde er min måde at illustrere det vigtige i arbejdet med de bioindikatorplanter, nemlig at indlede et samarbejde med ukrudtsplanterne og samtidigt aflæse/afdække deres egen indbyrdes samarbejde.

Lugtløs kamille

Ukrudtsplanter, de uønskede planter, er sandsynligvis blevet bekæmpet så længe mennesket har dyrket jord og ønsket at ændre på landskabet.
I takt med vores voksende teknisk kunnen og de tilhørende industrier, så det ud til at forestillingen om at beherske ukrudtsfænomenet endeligt var blevet til virkelighed.
Det blev dog kun til en kort eufori. Ret så hurtigt blev vi opmærksomme på de negative konsekvenser.
Vi ved i dag at hverken den kemiske eller den mekaniske ukrudtsbekæmpelse kan betegnes som bæredygtig.
Vi er nød til at finde på noget andet.
Ukrudtsplanter er ikke fødte ukrudtsplanter. Ukrudt-betegnelsen har de fået af os på baggrund af egenskaber vi har erfaret hos dem i den daværende kontekst. Dagens kontekst er ny.
Måske kan disse egenskaber udnyttes til vores fordel?

Relevante indlæg klik her