Biotop, planteslægt, planteart ?

Primær og sekundær biotop

En afgørende betingelse for at kunne vurdere en plantes bioindikatorværdi er at kende til dens primære biotop. Sammensætningen af ganske bestemte parametre er det som karakteriserer denne specifikke biotop og som muliggøre at plantens frødvale ophæves.
Når frødvalen ophæves i et miljø som har været udsat for den menneskelige påvirkning, kalder vi dette miljø for plantens sekundære biotop.

Planteslægt og planteart

Vi kunne tage som eksempel planteslægten “Rumex” som rummer 200 arter (se mere her).
Disse arter betegner slægtens evolution gennem millioner af år, dens kolonisering af landområder. Eksempler kunne være: Rumex acetosella, (strandkant) eller Rumex paludris (sump).
Hver art har tilpasset sig et bestemt miljø, med bestemte bioindikator parametre. De samme parametre som vil hjælpe os i vores jordanalyse. Derfor vigtigheden i at kende den rette art og være sikker på dens botaniske navn.