Ukrudt i forbindelse med maskinkørsel

Fra ukrudt til bioindikatorplanter – Et kig på ekstreme steder

Det stykke jord som afbildes her er et udsnit af en konventionel mark sået med ærter. Det afbildede er det sted hvor traktor og andre tunge maskiner kører ind og ud af marken. Der findes ganske få ærteplanter, til gengæld er disse planter stærkt repræsenterede.

For bedre aflæsning, hent her som pdf.

Enkelte kommentarer til skemaets resultat:
– Alt for lidt luft i jorden og for meget vand. En forventet situation i en stærkt kompakteret jord. Det tørre forår har ikke forbedret situationen. Når jorden tørrer ud og der opstår sprækker, vil disse sprækker fyldes med vand ved det første regneskyld og fortrænger alt luft ud af jorden.
– Jorden er rig på mineraler. Det relativt høj tal for N og for nitrit hænger fint sammen med det manglende aerobe liv. Hvidemelet gåsefod er også en indikator for store fugtigheds svingninger på jord med stærkt N indhold (Kunstgødning N sammen med det fikserede N fra ærterødderne?)